Mesačné archívy: august 2014

Tvorivosť :

Neustále niečo začína, niečo nové sa rozbieha, treba rozlíšiť, čo je dôsledok, čo príčina. My máme vo zvyku, riešiť dôsledok, nie dôvod. Každý skutok, má hodnotu, všetko čo sa stane má svoj dôvod. Všetko má svoje dôsledky, výsledky, prejavy, všetko má svoj záver, na konci zaber. Vyjadri svoj zámer, vysvetli svoje dôvody, motiváciu, ciel, daj identitu svojmu činu, hľadaj sa. Pokračuj a choď, rozvír hladinu, rieš dôvod, akceptuj dôsledok, vyhodnoť svoj výsledok, pouč sa a začni znova. Dovoľ, nech vznikne vec nová, vytvor niečo svoje, všetko čo vytvoríš je tvoje, niečo vlastníš. Vyfoť, nakresli, zlož, či napíš, vyjadri čo ťa trápi, čo sa ti páči, koho odsudzuješ, čo miluješ, daj trebárs do kopy pár viet. Vyjadri svoj Svet, svoje dôvody, princípy, hodnoty, ciele, čo ťa štve, aký by mal byť podľa teba, náš Svet. Nájdi si spôsob, ako vyjadríš svoj názor, nájdi si trebárs svoj vzor, rozbehni sa, naštartuj nový začiatok, začni niečo svoje vytvárať. Môžeš sa takto hrať, vyjadrovať svoj názor, svoje pohnútky, môžeš ísť riadne do hĺbky. Budeš si vytvárať, ladiť svoj názor, budeš hľadať, nové dôvody, princípy, hodnoty, svojej bytosti. Nič, čo vytvoríš nebudú hlúposti, tvorivosť má svoju hodnotu, keď to nepôjde, zajtra začneš odznovu, nič nie je hneď, všetko musí dozrieť. Nemusíš nikomu nič ukazovať, môžeš to do šuplíka skovať. Ja som po dlhých rokoch, niečo zo šuplíka vytiahol, dal som sem, na môj blog. Vtedy som v sebe naštartoval túžbu, skúsiť ešte niečo ďalšie, nové napísať. Vôbec som si neveril, ale že skúsim, aj tak sa nudím, čas mám. Teraz už niečo mám, teraz sa takto, so sebou hrám, rozvíjam svoje názory, nachádzam nove princípy, dôvody, tézy, aspekty. Vyjadrujem svoje názory, mám prostriedok, ako sa Svetu otvoriť, nastaviť latku, svojej bytosti. Zadať do seba, nové vymyslené hodnoty, pohnútky, ciele, môžem vyjadriť, nájsť po čom túžim, čo mi je sväté. Že mi nie je, všetko jedno, že mi záleží na tomto Svete, že to potrebujem vyjadriť, svoj názor, takto zverejniť. Stať sa hráčom, prezentovať, ladiť svoj názor, trebárs nájsť zmysel svojho života, ujasniť si, za čo som ochotný bojovať, čo mám v sebe budovať, na čo sa mám zamerať. Rád hľadám inšpiráciu, mám rád, keď hľadám niečo nové, to aké to bude, či sa niečo podarí, ako to celé dopadne, čo ma napadne, čo vznikne. Hľadám zmysel svojho života, na čo sa chcem zamerať, čo hľadať, ako sa správať, čo sa mi páči, čo nemám rád. Vyprofilovať, aké hodnoty ctím, čo ma inšpiruje, motivuje, čo ma vyjadruje, vystihuje. Vyjadriť sa, hľadať svoje ciele, inšpiráciu, motiváciu, aký chcem byť, vyjadriť, čo budem ctiť. Stabilizovať svoje psyché, svoju dušu, svoj Svet, vybrať sa na cestu, rozbehnúť svoj boj, byť svoj. Svoju myseľ rozvíjať, ladiť sa, hľadať, ako ďalej, mať vieru, že to pôjde, vyjasniť seba. Nebáť sa, že ma spália ohne, keď urobím chyby, budem sa mýliť, zlým smerom sa budem uberať, falošnej motivácii sa venovať. Nebudem ostražitý, bystrý, niečo si zle vysvetlím, či pochopím, alebo niekomu veľmi ublížim, keď pôjdem zle. Preto chcem byť pokorný, pokojný, skromný, srdečný, ústretový, rozumný, milí, pozitívny v každej chvíli, situácii. Priať iným, necítiť závisť, problémy riešiť, zo života sa tešiť. Hľadať schodné cesty, správny vietor, zlému sa stavať do cesty, s túžbou, to zlé usmerniť, eliminovať, oslabiť, odstrániť, či zastaviť. Porážať svoje problémy, prekonávať prekážky, vzdorovať nepriateľom, netúžiť po pomste, ale odpúšťať. Niesť ťarchu Sveta, života sa nebáť, smelo kráčať, krásne hľadať, milovať život. Hovoriť pravdivo, nie lživo, byť dobrý, seba a ostatných si vážiť, byť čestný, hodnotný a prajný. Vždy hľadať, ten správny názor, postoj, stanovisko, zamerať sa na to správne, hľadať cesty, aby všetko dobre dopadlo, nikomu sa nič zle nestalo. Stabilizovať si hodnoty. Nájsť spôsob, ako sa hrať, slovíčka hľadať, spájať ich do viet, nech to má svoje posolstvo, význam, kvalitu. Vytvoriť niečo, čo ma zmysel, hodnotu, tvorivo sa vyžiť, od celku sa odlíšiť, vyjadriť seba, svoj svet, svoje psyché, svoju myseľ. Dať dokopy správny sled slov, viet, aby to malo správnu farbu, nech je to troška haluz. Uvažovať písať, nech to má správne vyznenie, správne myšlienkové prúdenie, nech to zohreje myseľ, dušu. Rozmýšľať, svoju myseľ cibriť, vytvoriť svoj štýl, vyprofilovať svoj názor, hrať sa zo sebou. Pripadne vyjadriť, odovzdať svoje posolstvo, vyjasniť svoje duchovno, stabilizovať svoju myseľ. Vyjadriť, čo sa ti zdá byť správne, hodnotné, aby sa trebárs mohol, niekto inšpirovať, aby sa vydal, na svoju osobnú cestu, osobnému vyjadreniu, osobnému hľadaniu, motivovať k písaniu. Tak to skús.

Každý ma svoje duševno, svoje psyché, často nám chýba, zmysel života, z bludiska sa dokázať vymotať. Nájsť zmysel, svojej existencie, nájsť pokoj, správne prúdenie myšlienok, stabilizovať sa, na rozbúrenom mori, svoju myseľ skrotiť, dostať ju pod kontrolu. Dať svojim myšlienkam a skutkom hodnotu. Vybrať sa na cestu. Vyprofilovať sa, vyjadriť sa. Hľadať.

Calo – Každý.

Každý ma svoj názor, každý má svoj Svet, každý niečo vníma, každému sa niečo páči, či nepáči. Každý niečo vyjadruje, cíti, každý ma svoj Svet, myseľ, svoju pravdu. Všetci sme veľký hráči, hry menom Život. Je na nás, čo ako spravíme, aké budú, naše činy, slová, filozofia, cieľ, ako sa vyjadríme, koho podporíme, ako svoj Svet sfarbíme. Smerov a ciest je veľa, každá cesta je nová, každý razíme svoj Svet. Je veľa ciest, smerov, východísk, stanovísk, postojov, skutkov, filozofií, taký ako Ty, nie je nik.

Nový deň, nový začiatok, nová skúška, nový pocit, možnosť, niečo vytvoriť, získať, stratiť, svoju dušu ladiť. Hľadať svoj životný cieľ, rozmyslieť si, čo by si chcel, čo nie, za čo sa postavíš, za čo si ochotný bojovať, čo vyjadrí, tvoj život, tvoju osobu. Nie všetko nám vyjde, občas príde pohroma, keď padneš, treba začať od znova, život nie je ľahký, to pocíti každý, nech je jeho cieľ, všelijaký, vždy prídu rany, pády. Hlava hore i keď budeš horieť, vtedy je to dôležité, po páde príde niečo nové, nikdy sa nevzdaj, aj keď cítiš beznádej, vtedy sa ukáže, čo áno, čo nie.

Život je bojové pole, cení sa ten, čo nájde niečo nové, kto nám cesty osvetlí, kto nám povie, aký môžeme, či chceme byť. Ukáže cestu, ciest, ako všetku životnú ťarchu niesť, stane sa vzorom. Raz niekto povie, čo bude potom, aký je tento Svet, prečo tuná sme, čo je správne, ako máme ísť, kam majú smerovať naše kroky, nech sa pred nami krásny Svet tvorí, nech kvitne do krásy, tento Svet je úžasný. Tento Svet je silný, záhadný a mystický, o tom nás čoskoro presvedčí, príde čas, Svet sa vyjadrí, prejaví niečo zo svojich záhad, záhrad, ukáže smer, kade kráčať, ukáže, kde a aká je pravda, ukáže cesty, ako spásu hľadať.

Kráčame po púšti, sme v problémoch, až po uši, tečie nám do topánok, desí nás, čo prinesie zajtrajšok, bojíme sa svojich myšlienok. V myšlienkach sa všetko skrýva, zmysel, cieľ, smer a význam, budeme sa musieť naučiť, ako z mysľou pracovať, ako ju, správne nasmerovať, tvarovať, ako sa dobrým smerom uberať. Myseľ je základ všetkého, telo je, len prostriedok na vyjadrenie, vytvorenie, fungovanie, tohto Sveta, tejto existencie. V tele sme uzamknutý, zavretý, naša myseľ, sa sním stotožní, zladí, vyzerá, že jedno k druhému patrí. Myseľ je, ale slobodná, dokáže sa, od tela odpútať, dokáže telo nevnímať, prejaví sa, aká je mystická, silná, voľná, tam ale prebieha vojna. Všetko má svoje zákony, pravidlá, zvyklosti, je silné a nebezpečné, keď sa, tento priestor otvorí. Ukážu sa nové obzory, úplne iný Svet, mystický, duchovný, pestrý, silný, iný existenčný princíp. Svet skryty za našimi mysľami, iný obraz Sveta, iná forma Existencie, cesta do iných sfér.

Náš 6 zmysel, je naša myseľ. Je to iný Svet, duchovný, mystický, temný, záhadný, pestrý, zvláštny, kreatívny, poetický, silný, iná schéma, forma vyjadrenia. Táto sféra, sa len tak neprejaví, je to veľmi dlhý, postupný proces, aby bola možnosť to uniesť, spracovať , dokázať ďalej fungovať, zvládať svoj život. Upozorní to na iný rozmer, princíp našich životov, že len málo je náhodou. Všetko má vyšší zmysel, naše cesty sú vnímané, každý neustále vyjadruje svoju bytosť, svoj Svet. Život je neustále a dynamické vyjadrovanie, všetko má svoje miesto, poslanie, dôvod, hodnotu, princíp, cieľ, vyjadrujeme seba, svoje duševno, svoj Svet.

Myslím si, že základ Sveta je myseľ, lebo aj tento Svet je v základe celý vymyslený, myseľ je ten, nástroj a základ. Niekto, si nás vymyslel, takto vznikol celý Svet, možno celý Svet a Vesmír, je o veľkej mysli, ktorá sa takto realizuje, celý Svet spravuje. Dúfam že, myseľ je ešte slobodná i keď za čas, nemusí byť, tomu tak. Musím veriť, že sa nestaneme otroci, dúfam, že naše mysle nikto neskrotí. Teraz sa bude veľmi rýchlo meniť náš Svet, stým, že technika ide vpred. Otvoria sa možnosti, našich myslí, ako je silná a kreatívna, že je to hybná sila. Nesmieme sa dať zotročiť, ale práve naopak, práve sa presadiť, nevzdať sa slobody, osobnú slobodu získať, dúfam, že každá myseľ, je tak dôležitá a silná. Musím veriť, že tento Svet bude dobrý, že život bude mať význam, že prehra ten, čo katastrofický scenár chystá, že v mysli ostaneme slobodný. Len to bude musieť byť, túžba a snaha, slobodnú myseľ zachovať.

Skúsil som dnes, niečo vyjadriť, troška sa uvoľniť, dať dokopy, niekoľko viet, napísať tento text, ktorý som sa rozhodol, teraz ukončiť, ďalej už to, dnes netlačiť. Ciest, spôsobov, možností, ako seba vyjadriť je nekonečne veľa, môžeš ísť rovno, ako strela. Každý skutok má svoj cieľ, preto dobre mier. Vesmír vie presne, čo si chcel docieliť, vidí nás lepšie, ako si vieme predstaviť. Záleží aj, aké má s nami plány, či nebude naše túžby páliť, rovno na popol. Snáď, sa nám bude dariť, uskutočníme to, čo chceme, čo nás láka, baví, že prežijeme pekný, kvalitný, slušný, život.

Nech my a celý Svet, ide cestou vpred, nech ubudne, nesloboda, utrpenie. Nech príde k totálnej, celkovej zmene, myslenia a charakteru. Nech Svet nájde cestu novú, aby sme si vážili, našu planétu Zem a všetko žive, na nej. To by bolo fajn.

Calo – Je to silné.

Ďalší štart, nech dnes niečo napíšem, čo to neviem, do niečoho sa snáď ponorím, okno svojej mysle, či možno duše otvorím. Ja sa moc neskrývam, otvorím okno dokorán, pustím svieži vzduch k tomu hudbu, tá sa do mňa, teraz zarezáva slušne. Chcem si myseľ odpútať, musím sa na niečo namotať, odraziť sa, niečo napísať, nerobím to prví krát. Získal som síce skúsenosti, ale dosť som, už vyjadril, tak je ťažšie nájsť vhodnú tému, táto téma bude nemá, nevyslovím žiadne slovo. Mohlo by potom platiť, že mlčanie je zlato, keď ale musíš, tak ťa vide draho, dobre to viem, bola to moja súčasť. Šiel som po tej ceste, riadne som sa v tom kúpal, potom som asi chytil úpal, asi od reflektorov a laserových lúčov na akciách, kde býva hlučno. Ja som to tak troška, skoro celé pretancoval v tanci som sa realizoval na slova a nové známosti, som sa necítil, chcel som ten tanec precítiť. Ani som nevnímal, ako som sa hýbal, bola to sila, dával som do toho všetky sily, uži si zakiaľ si živý, človek robí také chyby. Často som bol v tranze, len cestu na toaletu som vnímal, myseľ totálne vypnutá, tak som si to vychutnal. Vtedy som tak tancoval, že som ozaj nevnímal, vôbec som nevedel, čo robím, ako sa hýbem, bol som slušne prepnutý. Bol to taký silný rituál, nájsť miesto, na akcii, kde strávim noc, mal som snahu, zašiť sa do davu, to som troška potreboval, tak som to tam aj bral, ale asi chyba, to bola jedna stabilná veľká komunita. Ľudia stále tí istý, neviem, čo si o mne, kto myslí, tým sa nejako netrápim, teraz sa, už za seba nehanbím. Vtedy ma trápila jedna vec, preto som veľa mlčal, nebol som spokojný stým, ako to funguje v mojej mysli, cítil som nespokojnosť, aké mám a ako fungujú moje myšlienky. Vadila mi moja myseľ, myslel som si, že som hlúpi a na nič, že všetci sú lepší, len život sa mení, postupne sa ukazoval iný obraz, toho aký som, že som sa nepredal, nehral, neklamal, na správny moment, som len čakal. Teraz to mám podobné, len som starší a hýbem sa v inom priestore, mám inú štartovaciu pozíciu, ale tento cyklus, sa spúšťa vždy znovu a znovu. Stále hľadám novú formu, ako svoj svet obhájiť, aby som mohol ďalej ísť, ale prišla zmena, teraz už Svet, úplne inak vnímam. Cítim nové poznanie, často som sa predieral po dne, bol som tam pár krát, aj som sa tam riadne zdržal a obúchal. Chcem to ďalej hrať, svoj Svet a svoju myseľ uhájiť, s hlavou hore, odvážne a bystro čeliť svojím Démonom. Moja hlava, nie je ich dom, teda skorej letné sídlo, oni zvládajú ďaleko viac, než len mňa. Oni nemajú takú myseľ, ako Ja, vedia a vidia ďaleko viac, sú rozvetvený do všetkých strán, poznajú čo my nie, to aký je tento Svet. Poviem, že tento Svet je šok, je úplne iný, ako si myslíme, tento Svet je neuveriteľne mystický a silný, to sa ani nedá vyjadriť, na to zatiaľ viem, len málo. Čím som všetkým prešiel, čo som trebárs, priamo v sebe vnímal, to boli iné veci, odvtedy sa cítim, aj troška obdarený. Bolo to maximálne náročné, pre mňa ako človeka, neuveriteľná vec, čo všetko je možné. Maximálne záhadné, mystické, duchovné, veľmi pevné, silné, neuveriteľne kvalitne prevedené, hlavolamy a skúšky. Nazvať to hrou sa mi javí, príliš ľahkovážne, ohľadom na to o čo ide, mne ide o všetko, tak to môžem napísať, maximálne záhadná, neskutočne ťažká, mystická hra. Život je náročný, každý sa musí so sebou pobiť, svoje problémy skrotiť, maximálna náročnosť. Všetci sme skúšaný, každý zažije svoje pohromy a pády, nič hodnotné, ale nie je jednoduché, musí to tak byť. Podľa toho, čo som vnímal, viem, že myseľ nie je, taká obyčajná ako sa javí. Je to rozľahlí a šíri priestor, neviem či má hranice, možno je to, až nekonečný priestor, tam sa ti môžu ponúknuť, nové obzory. Len je to ťažké, môže ťa to zničiť, sú to silné veci, všetko človek nezvládne je to silné mystické a záhadné. Bežne to človek nevníma, vraj schizofrénia je, keď sa podvedomie, mieša s vedomím, čo mi sedí. Možno naše podvedomie je takýto priestor, tam nie sme, ale sami, tam je rušno, možno sme tam aj všetci spolu, sú tam isto rôzne iné bytosti, či energie, ktoré sú veľmi šikovné. Mystické bytosti, ktoré fungujú a vnímajú, inak ako my. Myslím, že sa dá Svet, tak brať, akoby všetko čo zažijeme, vnímame zmyslami, akoby sa dialo v nás, akoby všetko bola naša súčasť, celý svet je v našej mysli, možno každý sme celok. Dá sa to, tak cítiť a vnímať, že naša myseľ v sebe ukrýva úplne celí Vesmír, všetko je našou súčasťou. Dá sa plne stotožniť s celou existenciou, uvoľniť a rozprestrieť svoju myseľ, všetko vnímať ako svoju súčasť, myseľ je bez hraníc. Otvoriť svoju myseľ, necítiť žiadne hranice, stotožniť sa, poviem s Vesmírom. Len to asi nie je, len tak, nie je ľahké, to tak brať, nie je jednoduché docieliť, nech sa nám toto vnímanie otvorí, zrejme je dôležité, ako kto vníma Svet, isto je, ale viac ciest. Je to aj o duchovnom vnímaní a cítení, myšlienkovom prúdení, možno o dlhom blúdení, nik ti nič neprezradí, na všetko musíme prísť sami. Ja skúšam takto vyjadrovať svoje názory a skúsenosti, sám si takto, môžem nejaké veci uvedomiť. Som rád, že sa takto, aj celkom slušne realizujem a rozvíjam, niečo mám. Netreba sa báť, nikto úplne nenaruší kontinuitu a zákony, ako fungujeme na tomto Svete. Tak to funguje, nie zo žartu, ale je to vyššie poslanie, nášho Sveta, našej existencie, našich životov.

Tento Svet je pre nás, jedno veľké tajomstvo. To tajomstvo je evidentne, prísne strážene, takéto zákony pre nás platia, Svet, tak funguje. Život je naše vyššie poslanie, ako pre jedinca, tak pre nás, ako celok. Sú ľudia, čo vedia priniesť, ten správny názor, či pohľad. Zmeniť smerovanie tohto veľkého organizmu je hrozne ťažké. Momentálne naša najväčšia zbraň je klamstvo, tým dominujeme, čestne hrať nevieme. Nevážime si presne to, čo by pre nás všetkých malo byť najviac sväte a to : Vážiť si život, či ľudí, ale aj všetkého živého v našom Svete.

„Ak chceš zmeniť Svet, musíš zmeniť seba“.

Calo – Náš čas.

Čo ma napadne, to sa dozvieš, nebude to nič nové, chýba invencia a nápady, napíšem, čo sa podarí. Či nájdem, zaujímavý nápad, je to moje, všetko dá sa, chcel by som niečo, čo stojí za to vyjadriť, na správnu vlnu sa naladiť. Aj človek sa musí ladiť, ako nastroj, teraz je ten čas, hľadám to, aký zadám, tomuto článku zmysel. Musím na niečo prísť, od niečoho sa odraziť, správny tón si naladiť, nájsť formu, tvar a pointu, svojho textu, čo tu práve vzniká.

Momentálne som v defenzíve, nemal som predstavu, že sa to dá, no teraz je ten čas, ale nebude to navždy. Musím sa snažiť, ako každý v tomto živote je veľa navždy, je krátky, ťažký, intenzívny, nebojme sa tej zimy, ako sa vtedy správame, toľko nás potom Slnko zahreje. Všetko je tu pre nás, nie je to tuná, dielo náhody, všetko má svoje dôvody. Preto ide tá zima, až do kosti, aby si sa uvedomil, že si. Nájdi si svoj dôvod k radosti, raduj sa, že si, taký, ako Ty, nie je nik. Si originál, nie kópia, všetko sa okolo teba vyvíja a odvíja, vždy je na hodinách, ten správny čas, aby si si vážil seba a všetko. I to zle, čo ťa stretlo, isto nie je náhoda, zlo je cítiť viac, prejaví sa v každom z nás. Je to pre nás lekcia, pomáha nám vyvíjať, ladí našu osobnosť. Každý máme svoje kvality, nedostatky, slabosti, podľa toho, ako vnímame tento Svet, aký sme, ako a koľko sme vyrástli. Čo si, každý z nás vytvoril, aký sme, čo chceme, čo vieme, čo je pre nás cenné, za čo sme ochotný bojovať. Život je boj v prvej línii, vojna v priamom prenose, divadlo bez opony, či časovaná bomba. To, čo je naša slabina, nám dá život pocítiť, lebo to jednoducho nevieme, za chyby sa platí. Čas neúprosne uteká, nie je šanca sa zastaviť, všetko sa stále mení a vyvíja, nezastav príde nová vízia, možnosť, vždy sa ukáže netušená cestička, nájdeš nový smer, zakiaľ žiješ ver. Treba ísť ďalej, nech je ako chce, buď silný, nedaj sa, vždy sa dá isť ďalej, vždy je pri nás nádej. Nádej nikdy nekončí, nikdy neumiera, nikdy sa nevzdá, je tu pre všetko a večná. Každý sa pozerá pravde do očí, tá nás to všetko naučí, pred ňou sa nedá skovať. Je ťažké dokázať ju spoznať, byť tak bystrí, rozumný, šikovný a smelí, vždy je veľa možností, ťažké ju poznať, rešpektovať a sledovať. Hrozne rýchlo sa Svet mení, intenzívne sa vyvíja, aj preto je život, taký nezvyčajný, všetko sa nám mení, pred očami, pod rukami. Teraz neriešim, kam to speje, aj tak to neviem, len nechcem aby sme prišli o ten osobný kúsok slobody, čo ešte snáď máme, chcem aby sa v novom svete, obhájil jedinec. Všetko o nás, už teraz vedia a budú vedieť viac, budú sa dať kontrolovať myšlienky, všetko sa spojí, preto sa obávam, konca tej malej, ale aspoň dákej slobody. Rozmanitosť bytostí, robí tento svet pestrým a pekným, len tento Svet sa úplne zmení, všetko sa prepojí a zjednotí. Všetko bude o nás známe, dôležité, kto bude spravovať tieto informácie, ak len vlády a polícia, bude zle. Snáď sa nájde systém a sloboda jedinca nezmizne, snáď sa Svet zmení premyslene, spravodlivo a precízne. Náš čas, rýchlo plynie, isté, nie je nič, kolobeh života a smrti, sa neustále točí, nové príde, staršie končí. Dúfam, že na tomto Svete nič nekončí a neumiera, že sa len zmení forma existencie, že to tuná životom celé prekvitá. Nové vzniká, nič nezaniká, že smrť je nový začiatok, vždy nás čaká zajtrajšok. Dúfam, že sme na správnej ceste, že zažijeme, aj niečo iné, iný život, inú existenciu, že toho existuje veľa, život je zmena. Nevieme nič, možné je úplne všetko, existovať môže čokoľvek, časom sa niečo dozvieme, kde to vlastne žijeme. Ale veľa nám zostane skryté, aspoň tuná v živote na Zemi, to tajomno skrýva obavy, ale i nádej. Časom sa dozvieme, kto mal pravdu, kto sa mýlil, kto bol klamár a schválne nevedomosť zneužil. Že sa mám tu takto, vzduch osvieži a prečistí, že s poznatkami ubudnú zažite demagógie a nezmysli, nájdeme životné princípy. Pravdy, o tomto Svete a Vesmíre, aké poslanie, majú žive stvorenia na tomto Svete, o čo tuná ide. Že, raz nájdeme dôvod a princíp, existencie všetkého i zmysel našich životov, snáď pravda nie je, len zákerná a krutá, snáď sa bude dať ustáť, najlepšie keby bola, ako maják na rozbúrenom mori. Už teraz, isto niekto vie, dosť veľa, čo sa ale deje na Svete, nevyzerá najlepšie, je to možno jeden veľký boj o moc. Nie je to, len čistá, ušľachtilá a krásna energia, ale má veľa podôb, foriem, spôsobov, prejavov, veľa rozmanitých prostriedkov, ako svoje ciele dosiahnuť. Veď život, pre všetko živé na tejto planéte je tak tvrdý a ťažký, tak to ale musí aj byť, aby sme sa vyvíjali a zušľachťovali. Zdolávanie ťažkostí a prekážok nám umožňuje vyvíjať sa a rásť. Náš život je neustáli sled ťažkosti a výziev. Vraj, „utrpenie nám pomáha vyrásť v osobnosť“. Snáď existuje súlad a harmónia, medzi bielim a čiernym, tak to asi musí byť, aby bola rovnováha. Snáď to nad nami, nie je, len čierno kňažné, čo je dosť možné. Isto, nech je to tak, či onak, veci sa môžu meniť, bojovať za dobro má a vždy bude mať zmysel. To mám aspoň z rozprávok. Nech je to tak, či onak, isto Svet a Život, má neuveriteľne veľkú hodnotu. Naše životy, sú silno mystické a duchovné. Život je dar.

Snáď, len krása a pôvab našej matičky Zeme a Vesmíru, dáva nádej, že to nie je, také zlé. Všetko je možno v poriadku, tento Svet je nádherný, príroda, zvieratká, akoby sme problémom, boli len my, ľudia.