Calo – Každý.

Každý ma svoj názor, každý má svoj Svet, každý niečo vníma, každému sa niečo páči, či nepáči. Každý niečo vyjadruje, cíti, každý ma svoj Svet, myseľ, svoju pravdu. Všetci sme veľký hráči, hry menom Život. Je na nás, čo ako spravíme, aké budú, naše činy, slová, filozofia, cieľ, ako sa vyjadríme, koho podporíme, ako svoj Svet sfarbíme. Smerov a ciest je veľa, každá cesta je nová, každý razíme svoj Svet. Je veľa ciest, smerov, východísk, stanovísk, postojov, skutkov, filozofií, taký ako Ty, nie je nik.

Nový deň, nový začiatok, nová skúška, nový pocit, možnosť, niečo vytvoriť, získať, stratiť, svoju dušu ladiť. Hľadať svoj životný cieľ, rozmyslieť si, čo by si chcel, čo nie, za čo sa postavíš, za čo si ochotný bojovať, čo vyjadrí, tvoj život, tvoju osobu. Nie všetko nám vyjde, občas príde pohroma, keď padneš, treba začať od znova, život nie je ľahký, to pocíti každý, nech je jeho cieľ, všelijaký, vždy prídu rany, pády. Hlava hore i keď budeš horieť, vtedy je to dôležité, po páde príde niečo nové, nikdy sa nevzdaj, aj keď cítiš beznádej, vtedy sa ukáže, čo áno, čo nie.

Život je bojové pole, cení sa ten, čo nájde niečo nové, kto nám cesty osvetlí, kto nám povie, aký môžeme, či chceme byť. Ukáže cestu, ciest, ako všetku životnú ťarchu niesť, stane sa vzorom. Raz niekto povie, čo bude potom, aký je tento Svet, prečo tuná sme, čo je správne, ako máme ísť, kam majú smerovať naše kroky, nech sa pred nami krásny Svet tvorí, nech kvitne do krásy, tento Svet je úžasný. Tento Svet je silný, záhadný a mystický, o tom nás čoskoro presvedčí, príde čas, Svet sa vyjadrí, prejaví niečo zo svojich záhad, záhrad, ukáže smer, kade kráčať, ukáže, kde a aká je pravda, ukáže cesty, ako spásu hľadať.

Kráčame po púšti, sme v problémoch, až po uši, tečie nám do topánok, desí nás, čo prinesie zajtrajšok, bojíme sa svojich myšlienok. V myšlienkach sa všetko skrýva, zmysel, cieľ, smer a význam, budeme sa musieť naučiť, ako z mysľou pracovať, ako ju, správne nasmerovať, tvarovať, ako sa dobrým smerom uberať. Myseľ je základ všetkého, telo je, len prostriedok na vyjadrenie, vytvorenie, fungovanie, tohto Sveta, tejto existencie. V tele sme uzamknutý, zavretý, naša myseľ, sa sním stotožní, zladí, vyzerá, že jedno k druhému patrí. Myseľ je, ale slobodná, dokáže sa, od tela odpútať, dokáže telo nevnímať, prejaví sa, aká je mystická, silná, voľná, tam ale prebieha vojna. Všetko má svoje zákony, pravidlá, zvyklosti, je silné a nebezpečné, keď sa, tento priestor otvorí. Ukážu sa nové obzory, úplne iný Svet, mystický, duchovný, pestrý, silný, iný existenčný princíp. Svet skryty za našimi mysľami, iný obraz Sveta, iná forma Existencie, cesta do iných sfér.

Náš 6 zmysel, je naša myseľ. Je to iný Svet, duchovný, mystický, temný, záhadný, pestrý, zvláštny, kreatívny, poetický, silný, iná schéma, forma vyjadrenia. Táto sféra, sa len tak neprejaví, je to veľmi dlhý, postupný proces, aby bola možnosť to uniesť, spracovať , dokázať ďalej fungovať, zvládať svoj život. Upozorní to na iný rozmer, princíp našich životov, že len málo je náhodou. Všetko má vyšší zmysel, naše cesty sú vnímané, každý neustále vyjadruje svoju bytosť, svoj Svet. Život je neustále a dynamické vyjadrovanie, všetko má svoje miesto, poslanie, dôvod, hodnotu, princíp, cieľ, vyjadrujeme seba, svoje duševno, svoj Svet.

Myslím si, že základ Sveta je myseľ, lebo aj tento Svet je v základe celý vymyslený, myseľ je ten, nástroj a základ. Niekto, si nás vymyslel, takto vznikol celý Svet, možno celý Svet a Vesmír, je o veľkej mysli, ktorá sa takto realizuje, celý Svet spravuje. Dúfam že, myseľ je ešte slobodná i keď za čas, nemusí byť, tomu tak. Musím veriť, že sa nestaneme otroci, dúfam, že naše mysle nikto neskrotí. Teraz sa bude veľmi rýchlo meniť náš Svet, stým, že technika ide vpred. Otvoria sa možnosti, našich myslí, ako je silná a kreatívna, že je to hybná sila. Nesmieme sa dať zotročiť, ale práve naopak, práve sa presadiť, nevzdať sa slobody, osobnú slobodu získať, dúfam, že každá myseľ, je tak dôležitá a silná. Musím veriť, že tento Svet bude dobrý, že život bude mať význam, že prehra ten, čo katastrofický scenár chystá, že v mysli ostaneme slobodný. Len to bude musieť byť, túžba a snaha, slobodnú myseľ zachovať.

Skúsil som dnes, niečo vyjadriť, troška sa uvoľniť, dať dokopy, niekoľko viet, napísať tento text, ktorý som sa rozhodol, teraz ukončiť, ďalej už to, dnes netlačiť. Ciest, spôsobov, možností, ako seba vyjadriť je nekonečne veľa, môžeš ísť rovno, ako strela. Každý skutok má svoj cieľ, preto dobre mier. Vesmír vie presne, čo si chcel docieliť, vidí nás lepšie, ako si vieme predstaviť. Záleží aj, aké má s nami plány, či nebude naše túžby páliť, rovno na popol. Snáď, sa nám bude dariť, uskutočníme to, čo chceme, čo nás láka, baví, že prežijeme pekný, kvalitný, slušný, život.

Nech my a celý Svet, ide cestou vpred, nech ubudne, nesloboda, utrpenie. Nech príde k totálnej, celkovej zmene, myslenia a charakteru. Nech Svet nájde cestu novú, aby sme si vážili, našu planétu Zem a všetko žive, na nej. To by bolo fajn.

Pridaj komentár