Calo – To je naše.

Čo písať, asi by som, sa mal niekoho spýtať, to, ale nie, je to, môj blog, chcem tu, všetko svoje. Tým pádom, to bude nové, lebo, si to, tuná vymýšľam, snažím sa tvoriť. Nájsť niečo, pre seba, obohatiť svoj svet, priniesť veľa nových viet, jemných rýmov, textov, obohatiť svoj, myšlienkový priestor, ten je široký, rozľahlý, pestrý, presný, to je naše všetko, celá realita, celá existencia „Maximum Muziky“. Treba povedať, dôležitosť, ozaj maximálna, ozaj, náš myšlienkoví priestor, to je naše všetko, teraz som, našiel najlepší prímer k slovu dôležitý, čo je v nás, to je všetko, tu sedí, to slovo, „Dôležité“. Vnímal som, ozaj neuveriteľné veci, na myseľ, som práve našiel ďalší totálny prímer, “Kreativita“. Život je, vysoký level, hra ozaj, pre náročných a pokročilých. Existovať, je brutálna vec, my sme, tú šancu dostali, nás si vybrali. Čo sme? Čo bolo? Čo bude? Každopádne, ďakujme za príležitosť, na to, sú asi, vhodné, naše modlitby. Každý sme, zrejme maximum, je to také divné, ale o ostatných, až tak nejde, toto je, „individuálna existencia“. Náš rozľahlý myšlienkoví priestor, to sme my, to je naša existencia, úplné maximum. Mne, na to sedí, to pomenovanie, ktoré som, si aj prežil, tomu osobnému absolútnu, hovorím „Maximum Muziky“. Celej existencii, úplne všetkému, čo existuje, úplne, že totálne, nepredstaviteľné všetko, nazývam slovom „Existencia“. Predstavujem si to, ako maximálnu energiu, s ktorej sa všetko skladá, no „maximálna energia“. Božstvom, sa teraz, až tak, nezaoberám, podľa mňa, je veľa bohov. Tým pripisujem, takú pozíciu, že majú isté právomoci a schopnosti, ovplyvňovať, celkovú energiu „Existenciu“. Existenciu beriem, ako matku všetkého. Nemodlím sa, k žiadnemu Bohu, lebo ja ich, nepoznám, neviem, aký existujú, ktorý je aký, ktorý je, ten správny. Bohovia, sa pre mňa, skladajú tiež z celkovej energie, čiže „Existencie“. Je možné, že my samotný, sme v pozícii bohov, tuná na Zemi. Je možné, že život je stvorený, na ten účel, že tuná ide o to, akú pozíciu, smerovanie, vlastnosti, určenie, filozofiu, si vytvoríme, pre našu „Božskú existenciu“. Také životy, typu, ako tuná, život na Zemi, či iná, uzavretá, cielená existencia, je určená na vývoj, tréning, profilovanie, zušľachtenie a smerovanie, svojej osobnej Božskej Existencie. Myslím, že svet, je výrazne individuálne zameraný, nemyslím, ale absolútne, na Ego, v tom to je. Každý tuná žijeme v pozícii, akoby celí Vesmír, bol pre nás, je nezmyselné, zaoberať sa vecami, ako, že to mne nejde, niekto iný, vie viac, ma viac, ako ja, mám v spoločnosti, zlú pozícii. Ťažko napísať, ale jednoducho, brať sa, ako individualitu, stotožniť sa stým, aký sme, zúročiť to naše, pracovať na sebe osobne. Trebárs netreba nenariekať, ani pre, chýbajúceho partnera, vo svojom živote, vystačíme si, aj samostatne a to plnohodnotne. Sme taký aký sme, takáto skúška, je pre nás určená, všetko ma, svoj zmysel, nie je to, ani náhoda, za všetko, si môžeme, i tak sami. Treba si nájsť svoju cestu, každý svoju, vyladiť svoju dušu a charakter. Ciest je veľa, aj „Temná strana sily“, má svoju pozíciu a hodnotu. Lepšie, podľa mňa, je dať hodnotu svojím činnom, pridať sa k „Svetlej strane sily“. Vzťahy a deti sú, zrejme iná kapitola a tá je zameraná, ako všetko, na profilovanie, vyjadrenie, vytvorenie, určenie, tej vyššej, existencie. Myslím, že každý, ma osobne všetko, čo potrebuje, pre plnohodnotnú, kvalitnú existenciu, v tom vidím, to individuálne ladenie našich životov. Ponúkol sa mi, taký obraz, že čo neviem, mám brať, tak, akoby nevedel nikto, či ani neexistovalo. Láska, je ale, určite neuveriteľne dôležitá, veľmi hodnotná. Milovať, iného, či trebárs dokonca, splodiť svojho potomka, je isto silná a ušľachtilá energia, jedna z najkrajších. Láska bude jedným, zo zmyslov života. Ak sa nedarí, láska nie je, o tom, mať frajera, či frajerku, ale o tom, že milujeme. Na svete, sa dá milovať, snáď úplne všetko, je tu veľa krásy. Veď od základu, ako sme sa, tuná ocitli, že sme, čo sme, že žijeme. Že život, je neuveriteľne hodnotná vec, maximálna krása, totálny zázrak, vo svojej podstate. Veď, aká krásna, je Zem a Vesmír. Takže, podľa mňa, najsilnejšie Láska je taká, že milujeme úplne všetko, každú bytosť, či vec, úplne totálne všetko, v nadväznosti na to, že žijeme, ako žijeme, kde žijeme. Naše životy, to že, sme taký, aký sme, nie je, celkom isto náhoda, ani omyl, ale veľká vec. Musíme sa snažiť, nedať sa problémom, bojovať, do posledného nádychu. Všetko zlé, je aj na niečo dobré, každá minca, má dve strany, každý je občas víťaz, občas porazený, treba si nájsť cestu, k sebe, v sebe hľadať absolútno, naša myseľ, je široký a rozľahlí priestor, kreatívny, ozaj silný, život je tvrdá pilulka. Ktorú si vyberieš – „Červenú, či Modrú“, obidve cesty, majú zmysel. Takto ideme, od myšlienky k myšlienke, od situácie k situácii, od názoru k názoru, od rozhodnutia k rozhodnutiu, od skutku ku skutku, od nádychu k výdychu, od nenávisti k láske. Viem, je to ťažké, prajem veľa síl, na boj s veternými mlynmi. Nik, nie je, víťaz, nik porazený, jednoducho tuná sme, boli sme vyzvaný k tancu, staňme sa pokorný bojovníci.

 

Takto ja sám, prídem na veľa vecí, uvažujem rozmýšľam a píšem, na základe svojho života, zážitkov a podnetov. Ja, nikoho nechcem poučovať, ja tu sám, len hľadám. Nie sú, to žiadne, isté veci, len zvažujem, píšem, hľadám pre seba, svoj myšlienkoví smer, svoju filozofiu, vyjadrujem sa.

 

Polemizovanie – Keď sa mýlim nevadí, nie je mi, ale jedno, čo tu vyjadrím. Chcem, prebudiť objektívne myslenie.

Pridaj komentár