Hľadanie :

Zrejme je čas na zmenu, vnútornú premenu, prehodnotenie svojich postojov, zvyklostí, skutkov, uskutočňovať to, čo je správne, nasmerovať seba k spáse. Od toho mám, ale ďaleko, zlých skutkov je dosť, problém je v tom, čo jem, to je celkom isto, zle. Lebo si nevážim život a slobodu, iných stvorení, oni predsa, nie sú, len ako potrava, či tovar stvorený, zaslúžia si, slušný život, slobodu, nie len, krutú popravu. Jednoducho, treba sa polepšiť, zlé veci zmierniť, vyriešiť, či odstrániť, zraziť hrany chybnému, dať do systému novú tému, rozvíriť hladinu, byť lepši navždy, nie na chvíľu, riešiť svoju životnú pointu. Zmeniť svoje postoje, stáť na svojej strane, riešiť, čo je dobré, niesť zodpovednosť za všetko, čo som kedy vykonal, čo som kedy povedal, na koho, na čo, som sa vykašlal. Vyhodnotiť, kto mi čo dal, či vzal, kto ma podrazil, či urazil, kto ma poškodil, zlým skúškam vystavil. Naopak, kto ma potešil, radosť mi urobil, môj systém podporil, úsmev u mňa vyvolal, dobrý proces naštartoval. Kto ostal pochopený, ctený a vážený, je súčasťou mojej osobnej premeny, transformácie, zmierneniu, osobnej deformácie, systémových chýb, potešeniu zmyslov. Proces, ako zvýšiť svoj výkon, účinnosť, zlepšiť svoju dôslednosť, kvalitu, hodnotu, zredukovať chyby, riešiť sa, zakiaľ som živý, zakiaľ mám tú šancu, mám tento, dar života. Odovzdať sa, svojím túžbam, potrebám, citom, vyhodnotiť, čo už mám, čo chcem, viem, smiem, potrebujem, vyhľadávam, milujem, ctím. To kam smerujem, čo ma trápi, komu fandím, hľadať to, čo má pre mňa význam, čo mám rád. Nech má grády, význam, pointu, tá osobná hra, život v ľudskom tele na Zemi, byť súčasťou tejto Existencie, Planéty, Vesmíru, tohto Sveta. Priniesť lúč jasného svetla, zasvietiť do tmy, pre tých, ktorý to potrebujú, vyjasniť si, čo má význam, hodnotu, nutnosť. Nájsť zmysel, určenie, smerovanie, prúdenie, cítenie, tendencie, potreby, nutnosti, ktoré treba, pre náš život na Zemi. Snažiť sa uspokojiť potreby, všetkého živého vo Vesmíre, dať životu zmysel, hodnotu, česť, ukázať cestu, ciest, priniesť nové, ujasniť si, čo je dobre. Všetko má význam, je potrebné, preto sa to deje, celý Svet, takto postupne, ide ďalej, niekam speje, vyvíja sa, mení sa. Nové možnosti otvára, príležitosti ponúka, prichádzajú nové výzvy, požiadavky, potreby, postrehy, ukáž, na čom ti záleží, čo ctíš, prejav sa, ukáž, kto si. Pozapínať svetlá, našich myslí, ukázať, spoznať, zmapovať,

ten priestor, odhaliť ten princíp, ako naša myseľ, duch funguje, čo to znamená, čo treba, čo naše Ja značí. Čo sme za bytosti, ako fungujeme, aké je naše určenie. Svet sa isto zmení, príde sa na nové veci, nové objavy, existenčná realita sa prejaví, kúsok pravdy odhalí. Ukážu sa existenčné princípy, rozbehne sa nové poznanie, nové učenie, vyjadrí sa, naše určenie a princíp. Isto to budú neuveriteľné, šialené veci, tento Svet nie je jednoduchý, isto ani primitívny, už dlho tieto tajomstvá skrýva. Zatiaľ nevieme nič, myslíme si, že sme najviac vo Vesmíre, dúfam, že to nás, čoskoro prejde, že tuná existuje, aj vzácnejšie, niečo hodnotnejšie a vyvinutejšie, ako my. Odhalia sa energie z ktorých sa všetko skladá, začneme tušiť, aká je pravda. Dúfam, že ten čas, čo najskorej nastane, veda, technika pokročí, tajné a tajomné veci sa odhalia, konečne sa niečo dozvieme, pozrieme sa pravde do očí. Uvidíme, čo nové poznatky, prinesú, aké budú. Čo spôsobí, poznatok a odpoveď, ako tento Svet funguje, čo nás čaká, neminie, prečo, dokedy a ako žijeme. Táto planéta hýri životom, tuná všetko vníma, myslí, všetko má svoj význam, nutnosť, zmysel, dôvod, určenie, všetko nejako funguje. Dúfam, že nazrieme za oponu, tohto Sveta, reality v ktorej žijeme, aspoň niečo sa dozvieme. Keď sa všetko, doteraz skrýva, asi to má svoj význam, isto to nebude ľahké. Svet nám to nechce prezradiť, všetko je tajomstvo, isto to, tak má byť, všetko nám skryl, nevieme nič. Dúfam, že to sa zmení, Svet sa prejaví, tajomstvo odkryje, dozvieme sa to podstatné, že to všetko, dobre dopadne. Chcel by som sa, niečo dozvedieť, ako to je, chcel by som, aby sme tu boli navždy, aby sme napredovali, vyvíjali sa, aby existovali, aj iné formy existencie. Chcel by som, aby sa z nás stali, vyššie, ušľachtilé bytosti, vyššie formy existencie. Aby bola pestrá, naša existencia, aby smrťou nekončila naša cesta, aby sa zhodnotil život, ktorý žijeme teraz, keby nás čakalo, viac existenčných realít, iné Svety. Aby, bol Svet v princípe čestný, hodnotný, spravodlivý, aby sme šli všetci, smerom vpred. Aby, bol Svet pestrý a bohatý, aby existovalo, viacej rozmanitých realít, veľa rôznych bytostí, či energií, rôzne existenčné princípy. Aby sme boli, slobodné bytosti, boli toho hodný. To asi nevyjde, ľudstvo ide k zlému, chce to zmenu, zmýšľania, charakteru, jednotlivca i celku. Nastoliť, riešiť, túto tému, naštartovať vývojový, existenčný, proces obrody, obnovy, transformácie, záchrany. Myslieť na ekológiu, chrániť našu Zem, všetko živé. Rešpektovať Svet, Zem, Život, Prírodu, dať veciam, primeranú hodnotu. Zachrániť, čo sa dá, pre ďalšie generácie.

Zachrániť sa, pred peklom na Zemi.

Svet je pestrý, spirituálny, kreatívny, hodnotný, nádherný.

Pridaj komentár