Všetci :

Treba napredovať, dobré predať, zúročiť, čo je nám dané, čo máme, nevypusťme všetko z dlaní, zachráňme sa pred kolapsom. Ten nás to, ale naučí, ukáže nám, čo má akú cenu, za čo sa oplatí a za čo sme ochotný bojovať, ukáže nám iný pohľad, upraví nám hodnoty, naučí nás skromnosti, trpezlivosti. Privedie nás k snahe, vyjadrí nám zmysel, sústredenú myseľ, koncentrovanú na účel. Otvorí nové priestory, osvetlí cestu, prinesie odpoveď, budúcu predpoveď, vyjadrí poznanie, koncentruje nás na nádej, vždy sa dá. Na koho strane je pravda je veľmi subjektívne je množstvo situácií, názorov a východísk v tejto džungli, mal by nás prestať zaujímať, len zisk. Mala by sa oceňovať hodnota, zohľadňovať podstata, zúročovať životná matematika, reálna skutočnosť, sled konštruktívnych vízií a krokov, ambicióznych skutkov za ušľachtilým cieľom k reálnemu prerodu. Prekonávať prekážky, prežiť všetky porážky, nikdy sa nevzdať, aby si nemusel hovoriť prepáč, sebe ani inému, podporiť hodnotné, čo chceš. Každý má svoju cestu, často vedie k peklu, jednoduché to nie je, ani nebude. Musíme počkať a podporovať zmenu, myslenia, trendu, odosobniť sa od zvyklostí, vytvárať nové, skutočne dobré, kvalitné a cenné. Tento Svet je šialený, všetko sa tu mení, každý túži prežiť. Žijeme, ale vo Svete smrti, tu neustále niečo končí, či zomiera. Verím že nekončí, dobré sa zúročí, príde len premena, ale to jedine, ak to nad nami, má hodnotné ciele, že to nie je čierne, ale biele – toto chceme, biele kone s krásnymi hrivami, štíhlymi telami. Každý pohyb nás vyjadrí, slovo upokojí, skutok ukľudní, život bude v pohode, inteligentný, spokojný, pokojný, plný krásnych chvíľ, vzácnych kontaktov, dobrých zážitkov, vrelých príbytkov. Snáď nám osud, nastavil dobrú cestu, dobrú východiskovú situáciu, dobrú motiváciu, inšpiráciu. Sme pripravený na cestu, ktorá vedie správnym smerom, potom, čo prišiel zásadný prielom, ustál som to, nezišiel som celkom s cesty. Uspokojivé musia byť vety, inak neobstojíš, všetko si nedokážeš obhájiť. Zlyhaní nesmie byť úplný príval, to by bola chyba, ale stávať sa to stáva, padne nejedna hlava, nejedna duša potemnie, či nastane zmätené strádanie, šialené hľadanie. To je šanca, ak to dokážeš, nevzdáš sa, ani nezapredáš, všetko zvládneš, dokážeš to ustáť. Príde zmena, objavia sa nové informácie, staré sa vysvetlia, zistíš, že sa ešte dá, možný je aj zvrat, všeličo sa môže stať, hocičo môžem počuť, môžem všelikoho stretnúť, môžem všetko. Zdá sa, že je dobré mať osud vo vlastných rukách, to ale nie je, úplne možné, ani dobré. Dúfam, že sú vyššie energie a bytosti, ktoré náš život podržia, duchovne osvetlia, veľa vecí sa prejaví a vysvetlí. Dúfam, že sme súčasť veľkého celku, silnej Existencie, neuveriteľnej energie, mystickej dimenzie, vzájomnej harmónie, inteligentnej interakcie. Božskej skúsenosti, života na Zemi, kompletne ťa preverí, sme testovaný pod tlakom, cieľ je potom možno diamant, chcel by som, aby tak tomu bolo, aby bol výsledok a cieľ hodnotný. Nech má Svet pozitívne úmysly a vyhliadky, aj keď teraz nám nastavuje prekážky. Len tak môžeme žiaľ rásť, skúška je dar, choď pokiaľ nepríde krach, zachráň aj nemožné, nech ťa zlo nezmôže, ustoj uragán, rozprestri sa do všetkých strán. Otvor svoju myseľ, spoj sa s celkom, obdivuj a miluj, nechaj sa fascinovať Svetom, váž si každú chvíľu, miluj a bojuj do posledného nádychu. Zamiluj sa do každého okamžiku, obdivuj všetko okolo seba. Všetko okolo nás je mystické a silné, v tomto prostredí si všetci píšeme svoj príbeh, občas sa naše cesty prepoja. Musíme ísť cestou k harmónii, duševnej kvalite, mysľovej čistote, úprimnosti našich skutkov, ku zhodnocovaniu Bytostí a Svetov. Žiť pre úprimný a čistý pohľad do zrkadla, do duše, obhájiť si svoju cestu, svoj svet, nech je cítiť lásku z našich viet. Život je neskutočne mystický, tajomný, žiť v tak rozmanitej spoločnosti a existencii je šialenstvo, je to naša úloha, naše poslanie. Sme Démonické bytosti, ktoré žijú v neskutočnej realite, individuálnej, spoločnej identite, nutnej vzájomnej harmónii, dúfam, že tá sa hľadá. Svet má svoje zákony, každý tu môže niečo svoje objaviť, svoj talent uplatniť, spoločensky sa presadiť, byť v horných poschodiach spoločnosti. To, ale nie je cieľom, treba nájsť súlad s celkom, niesť svoje posolstvo, viesť svoj boj, so zlom a nespravodlivosťou, správať sa čestne. Dávať lásku, všade každému, vždy. Všetko je nositeľom istej energie, všetko tuná vníma, všetko, každý má svoj príbeh, každý pre niečo prišiel, nie každý to našiel. Dúfam, že je to nekonečné hľadanie, dynamické existovanie, mystické putovanie. Rozvíjame líniu osudu, žijeme pre súčasnosť v tej sme stále, neustála prítomná realita, výsledok rozhodnutí, skutkov nás a ostatných, súhrn životných interakcií. Túžba žiť kvalitný život, byť pre spoločnosť prínos, myslieť aj na ostatných, byť čestný, svoje Ja rešpektovať a rozvíjať. Myslím hlavne na myseľ, mať tam sviežo a čisto, kvalitný priestor.

Tento Svet je neskutočný od každej jednej najmenšej častice, až celí Vesmír, ako celok. Čo je okrem Vesmíru, to nevieme, ale toto nie je všetko je ešte omnoho viac. My vnímame ozaj málo, žiť je naša úloha, naša šanca, naše celé Ja. Existencia je všetko, nemáme viac, ani menej, týka sa nás to celé, všetko pre svoje Ja. Každý je stred Vesmíru.

„Život je dar – Myslím, teda som“

Pridaj komentár