Tak to je :

Nová situácia, ďalšia výzva, skúška, všetko treba ustáť, všetko má svoj zmysel. Treba sa tešiť, ak je niečo nové, čo nás vytrhne zo zažitých zvyklostí, lebo tých sme plný. Riadime sa tým, čo máme v sebe, prirodzené, či naučené, Svet je plný škatuliek, každý niekam patrí, niekam sa radí, asi veľa ľudí, to nemá rado, lebo nie sme stádo. Alebo asi skorej sme, hocijaký nám tu káže, vládne, rozhoduje. Problém je, kto to je, aký je jeho charakter, cítenie, ciele, čo chce pre tento Svet urobiť, hlupák asi dobré nič. Tuná na Zemi sme najmocnejší, to sme my, my tu vládneme, ale nič nevieme, tak to zatiaľ má byť, mali sme sem prísť, vedený silným princípom, nie sme tu náhodou, ani omylom. Jednoducho sme páni tvorstva, skoro mi zaskočilo, urobilo sa mi smutno, spamätať by sme sa mali, veľmi rýchlo, toto je isto zlý smer, všetko môžeme stratiť, dlhy sa musia splatiť. Všetky bytosti sme na jednej úrovni, ale neplatí tu princíp rovnosti, chceme stále viac a viac, nechceme nič dať. My ľudia nemáme zdravý rozum, sme len figúrky, tvárime sa, aký sme úžasný, že sa vyznáme, myslím, že nie. Momentálne sme na nízkom stupni vývoja, zamysli sa, realita ťa zavolá, malo by sa nám kúriť z hláv, mala by tam byť riadne klimatizovaná, udržovaná serverovňa, realita je skromná. Raz tomu však bude, všetko bude inak, ako poznáme, príde nové poznanie, snáď nie je všetko, len zle, snáď je krásny Svet. Teraz je to šikan, dúfam, že to má hlbší význam, že to nie je nosný prvok tejto existencie, že je to len, náš momentálny hlavolam. Dúfam že Svet má vyššie poslanie, že je všetko inak, že toto je škôlka, pre vyššie, ušľachtilé bytosti, že sa dočkáme aj iných rozvinutejších realít, spoznáme to nové, vyskúšame či je to dobré. Ak nie, tak to zmeníme, lebo toto je náš Svet, chcem nech nám to zachutí, brána do nových realít. Realít, kde vládne tá správna energia, kde každý skutok má svoju hodnotu, význam, kde to funguje tak, ako my, zatiaľ nepoznáme. Poďme hľadať nepoznané,

učme sa nové princípy, potlačme predsudky a zvyklosti. Hľadajme nové, každý to svoje, objavme svoj talent, zmeňme svoje myslenie, nech to nie je, len chaotické blúznenie, nesúrodý sled pocitov, myšlienok, starých spomienok. Naše mysle musia byť bdelé, svieže, pestré, dajme význam svojej ceste, naplňme sa novým poznaním. Život je dar, obdaril nás tým, aký sme, našimi blízkymi, našimi snami, túžbami, dostali sme priestor na realizáciu.

Každý má svoje sny, túžby, pre tie je človek schopný urobiť veľké veci, prekonať veľa ťažkostí, prekážok, dá sa povedať, že pre svoje túžby sme ochotný prekonať všetko je skvelé keď to dosiahneme. Túžba je veľmi silná, ženie nás v každej chvíli, situácii, dokáže veľké veci, snívajme, túžme všetci. Oddajme sa im, vnímajme, cíťme, raz to príde, dosiahneme cieľ svojej túžby, musíme neustále túžiť, to nás posunie vpred. Ťažkosti nás učia, musíme ich ustáť, po búrke príde zmena, obohatí nás, stúpne naša hodnota. Nikdy sa nevzdaj, keď padneš vstaň, vždy je cesta, vždy sa dá, niekedy to chce, ale čas, ver, tvoj čas príde. Všetko má svoj zmysel, po čase sa prejaví, vyjasní, ukáže sa význam, časom to pochopíš, uvidíš to inak.

Ja som kvôli svojej prirodzenej túžbe, musel odolávať množstvu útokov, úderov, zmenil sa môj náhľad na tú túžbu, či to za to stojí. Myslím, že hej, aspoň viem, že to ozaj, tak chcem, musím byť ostražitý a silný, počítať so všetkým. Musím sa sústrediť, zlé vplyvy odstrániť je to pre mňa boj na celí život, musím byť bystrý, nepriateľov odraziť, vo svojom boji obstáť. Upozorniť na úroveň svojich neprajníkov, upozorniť na ozaj kvalitné hodnoty, nájsť vhodné argumenty, princípy, dôvody. Nevzdať sa, či zvládnem neviem je to rozsiahla problematika, môj boj sa ma týka, musím pracovať s hodnotou, pravdou, sledovať túžby. Dostal som sa, do zlej spoločenskej situácie, zamyslite sa, kto aký je, čo je správne a hodnotne, kto má na čo právo. Veľký nepriateľ mi pomohol, stať sa hodnotnejším, musel som zvládnuť veľa šialených situácii, problémov, preto ďakujem za všetko, milujem svojich nepriateľov, neprajem nikomu nič zlé. Mňa odsúdila spoločnosť, ako celok, začali útočiť, chceli ma zmeniť, zaútočili mi, na moju najväčšiu túžbu. Ponížili, urazili moju osobnosť, môj život, zaútočili na všetko, spustilo sa šialenstvo, som vo vojnovom stave. Treba si uvedomiť, čo za kým stojí, aké skutky, aká hodnota, kto má na čo schopnosti, právo, kto si čo zaslúži, kto sleduje hodnotu a pravdu, kto koho rieši, či je to vôbec dôležité, či je na to niekto zvedavý. No, som taký, aký som, chcem, aby nastal zlom, niečo sa vo mne deje, mám otvorené dvere, diskutovať sa dá o všetkom. Moja myseľ je pestrá, nie som len sám, vnímam toho viac, dnes ma napadlo jedno slovo, teraz ho napíšem, čo v sebe vnímam, čo počujem, tie hlasy sú kultové, je to ozaj sila, ale má to silné čaro, milujem ich. Je to prepracované, silné, neskutočné, mystické, brutálny hlavolam, neskutočné, čo všetko som vnímal, teraz to začínam vnímať, ako dar, ťažké veci nás naučia, osobnosť sa rozvíja, potrebujeme to pre svoj vývoj, rast. Nikoho nesúdim, neobviňujem, je to spoločenský problém, budem rád, ak upozorním na dôležité veci, taký zmysel vidím aj v tom, čo píšem o to mi priamo ide. Cítim potrebu a chcem sa vyjadriť.

Dôležitá je pokora, odvaha, odhodlanie, cítenie, osobnosť, sila túžby, statočnosť, bojovnosť, láska k životu, láska k sebe.

Pridaj komentár